Reglementen 

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Deze regeling geeft een algemene beschrijving van de Bacheloropleidingen binnen de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Er wordt bijvoorbeeld uitgelegd welke regels gelden voor examens en tentamens. Lees meer

 

Regels en Richtlijnen

De regels en richtlijnen voor de tentamens, practica en examens zijn hier te vinden.

 

Regeling Bindend Studieadvies (BSA)

Hier vind je een uitgebreide beschrijving van wat het Bindend Studieadvies inhoudt, tips en adviezen over bijvoorbeeld studieaanpak en wat te doen bij studietwijfels. Lees meer

 

Studentenstatuut

Het studentenstatuut stelt Leidse studenten op de hoogte van wat zij van de universiteit mogen verwachten en wat de universiteit van hen verwacht. Dit statuut is vooral een verzameling van alle rechten en plichten van studenten, maar geeft daarnaast ook aan welke universitaire voorzieningen er voor studenten zijn. Bovendien bevat het een overzicht van de rechtsbescherming van studenten. Lees meer

 

Universitaire regelingen

Een overzicht van regelingen van de Universiteit Leiden op het gebied van o.a. onderwijs, onderzoek, rechtsbescherming, gedragscodes en medezeggenschap. Lees meer

 

Plagiaat

Voor meer informatie over de regels omtrent plagiaat kun je een kijkje nemen op deze website.