LION News

Corentin Coulais in NRC en New Scientist
NRC en New Scientist schrijven over Corentin Coulais’ onderzoek naar eenrichtingsweg materialen. Hij publiceerde hierover een artikel in Nature op 13 februari. Klik hier om Coulais te horen vertellen over zijn experimenten in een Nature podcast Meer info

Publ. 16-02-2017 13:09
Eenrichtingsweg voor beweging in nieuw materiaal
Onderzoekers hebben een materiaal ontwikkeld dat ingaat tegen een van de basisprincipes van de natuurkunde. Reguliere materialen die ingedrukt worden, verspreiden de druk gelijkmatig, ongeacht waar die vandaan komt. Het nieuwe materiaal breekt met deze wetmatigheid en dat kan interessant Meer info

Publ. 13-02-2017 17:00
Meer Nieuws

Recent articles


 

Agenda

23 Feb, 09:00, HL 207
Extra BSM Seminar
Anne van Oosten (LACDR): Emergence of tissue mechanics from non-linear biopolymer networks and cells packed to the jamming threshold


23 Feb, 16:00, Gorlaeus laboratories LUMY 04.28
Van Leeuwenhoek Lecture on BioScience
Gene Block (Los Angeles) : "Aging and the biological clock"
read more

24 Feb, 16:00
Van der Waals Colloquium
Philip Moll (MPI Dresden, Germany): TBA


More Agenda