Docentenbijeenkomsten

De bijeenkomsten hebben een vast format:

  • tussen 17.00 en 18.00 een lezing door een wetenschapper van Natuur- of Sterrenkunde over actueel onderzoek bij één van de opleidingen.
  • Van 18.00 tot 19.00 een diner met de aanwezige docenten, sprekers van de dag, medewerkers van de opleidingen en PR-studenten. Gelegenheid tot netwerken.
  • Van 19.00 tot 20.30 informatieve ‘flashes’ over onderwerpen op het raakvlak van voortgezet onderwijs en universiteit.

De bijeenkomsten hebben als doel de contacten tussen natuurkundedocenten en de opleidingen Natuur- en Sterrenkunde te intensiveren. Het programma bevat ‘een blik naar buiten’. Docenten worden geïnformeerd over wetenschappelijke ontwikkelingen binnen de opleidingen Natuur- en Sterrenkunde in Leiden. In het programma na het diner voorlichting over zeer diverse onderwerpen op het raakvlak van voortgezet en universitair onderwijs.


Het aantal deelnemers ligt rond de 60 en neemt gestaag toe. Indien u de uitnodiging en het programma van deze bijeenkomsten wilt ontvangen kunt u dat kenbaar maken bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.