CERN reis

Als voorbereiding op de reizen in februari of maart organiseert Contact.Vwo in de loop van januari een Instituutsdag. Het programma bestaat uit een tweetal inleidende colleges over elementaire deeltjes en dataverwerking en een drietal bezoeken aan onderzoeksgroepen.

Zie ook http://www.quarktravel.nl/

Het voorlopige programma van de Instituutsdag op vrijdag 24 januari 2014 vindt u hier.