Undergraduate Students

Popular Literature

dutch flag waving s  Voor een populaire introductie van ons werk lees het artikel in Explorer.
dutch flag waving s  In dit artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde laten we zien hoe we met behulp van een magnetisch pincet hebben gevonden dat DNA in een grote spiraal zit gevouwen.
NenT  Natuur en Techniek beschrijven hoe erfelijke informatie bewaard, gebruikt en door gegeven wordt buiten ons DNA om.
TimeMagazine2010  This article describes the important role of chromatin in gene organization and the recent discoveries that show that an extra layer of information, on top of the genetic code, is stored in it.Student projects

We continuously have small research projects suited as BSc or MSc Projects by which you could make your contribution to a new field in biophysics. There is also the possibility to get into closer contact first, by means of a Summer Internship.
For further information? Please contact: John van Noort.